MUUNDO WA UONGOZI

Muundo wa uongozi na utendaji wa TAG umeoneshwa katika Mchoro 1.